Ứng dụng Ozone

Nhờ khả năng oxy hóa mạnh vì vậy ozone được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta như: ứng dụng ozone xử lý nước, ứng dụng ozone khử mùi, diệt khuẩn, ứng dụng ozone xử lý nước thải